01|07|2016

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – kolejność działania

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują możliwość przekształcenia spółki prawa handlowego oraz spółki cywilnej w każdą inną spółkę handlową. Przekształcenie takie oznacza zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzi do zmiany zakresu praw i obowiązków wspólników, zmiany możliwości pozyskiwania kapitału, optymalizacji podatkowej  czy dostosowanie formy prowadzonej działalności gospodarczej do nowo podjętych zadań i celów. Dokonywanie przekształceń jest często przydatnym i szeroko stosowanym sposobem na restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Continue…

14|06|2016

Rejestracja spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym Cz. II

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego winno być złożone na właściwym formularzu (KRS – W1) i zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń, 4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

Continue…

04|04|2016

Co zrobić, gdy ze spółki osobowej rezygnuje wspólnik, którego nazwisko widnieje w jej nazwie?

Firma przedsiębiorcy spełnia kilka istotnych funkcji. W szczególności informacyjną i odróżniającą od innych przedsiębiorców. Nie może także wprowadzać w błąd. Firma służy, między innymi, do budowania renomy przedsiębiorcy. W przypadku spółek osobowych, których firma jest rozpoznawalna i stanowi istotne aktywo przyciągające klientów wystąpienie ze spółki wspólnika, którego nazwisko znajduje się w firmie może mieć negatywny skutek dla prowadzonej działalności. Nie zawsze jednak zmiana firmy będzie konieczna.

Continue…

16|03|2016

Wystąpienie wspólnika spółki cywilnej z wyłączeniem odpowiedzialności

Zdarza się, że wspólnicy, którzy podjęli ze sobą współpracę w formie spółki cywilnej nie dogadują się między sobą i część z nich postanawia tą współpracę zakończyć. Powodem tego niezadowolenia jest często przestój w interesach lub generowanie strat przez spółkę. Wspólnicy w takiej sytuacji podejmują decyzję o wystąpieniu ze spółki. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że taka decyzja nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nawet po wystąpieniu ze spółki do byłego wspólnika mogą się zgłosić wierzyciele. Na jakiej podstawie?

Continue…

04|02|2016

Przyjmowanie jednoosobowego przedsiębiorcy do spółki jawnej

Przyjmowanie nowego wspólnika do spółki jest zawsze obarczone ryzykiem. Ryzyko to jest tym większe, jeżeli nie znamy zbyt dobrze osoby, którą przyjmujemy do spółki. Spółka jawna (poza spółką cywilną) jest najprostszą formą prowadzenia zbiorowej działalności gospodarczej i z tego powodu tworzą ją zazwyczaj krewni lub dobrzy znajomi, którzy sobie ufają i z góry wiedzą, jak może układać się ich współpraca gospodarcza. Niemniej przyjęcie do spółki nowej osoby, zwłaszcza z poza znanego grona, może zapewnić nowe możliwości, zarówno inwestycyjne jak i rozwojowe – nie wspominając o zastrzyku gotówki. Szczególnym przypadkiem jest przyjęcie do spółki nowego wspólnika, który wnosi do spółki swoje przedsiębiorstwo, które prowadził jednoosobowo.

Continue…

14|01|2016

Czy możliwe jest skuteczne zaskarżenie uchwały korzystnej dla wspólników sp. z o.o.?

Mimo że blog dotyczy głównie spółek osobowych, zainteresowanych Czytelników serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem mojego autorstwa dotyczącym sporu interpretacyjnego art. 249 Kodeksu spółek handlowych odnoszącego się do przesłanek wniesienia powództwa do sądu o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po przeczytaniu publikacji zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach!

16|12|2015

Umowa spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest sp. z o.o. – wzór

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu dziś zamieszczam wzór umowy spółki komandytowej. Nie jest to jednak standardowy wzór, ponieważ rolę komplementariusza pełni w niej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie osoba fizyczna. Zaryzykuję stwierdzenie, że forma prawna spółki komandytowej z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej komplementariusz jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej ostatnich lat. Zapraszam zatem do zapoznania się ze wzorem tej ciekawej i korzystnej konstrukcji prawnej.

Continue…

30|11|2015

Jaki jest cel założenia spółki komandytowej z udziałem sp. z o.o. w roli komplementariusza

Jedną z bardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest połączenie spółki komandytowej i sp. z o.o. Polega on na ustanowieniu komplementariuszem sp. z o.o. a komandytariuszami udziałowców sp. z o.o. W ten sposób wspólnicy mogą osiągnąć dwa cele: wyłączenie osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz uniknięcie zapłaty znacznej części CIT. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię na czym to polega.

  Continue…

12|11|2015

Jaka jest sytuacja prawna wspólnika spółki jawnej wyłączonego od prowadzenia jej spraw?

Co do zasady wspólnik spółki jawnej na podstawie art. 39 k.s.h. ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Jednak w niektórych sytuacjach może okazać się korzystne wyłączenie wspólnika od prowadzenia jej spraw. Jego sytuacja jest wtedy zbliżona do statusu komandytariusza w spółce komandytowej.

Continue…