19|05|2015

Unikanie „worst-case”, czyli kilka słów o compliance

Od dziś wprowadzam na blogu nową kategorię tematyczną o nazwie „Legal compliance”. Wpisy w tym dziale mają zapoznać Państwa z praktyką przedsiębiorców polegającą na zlecaniu wykwalifikowanym podmiotom, w tym kancelariom prawnym badania zgodności procedur i czynności firmy z prawem w ramach konkretnego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Zanim jednak pojawią się wpisy, których celem będzie omówienie usługi legal compliance, pragnę wprowadzić Państwa w tematykę, a mianowicie przybliżyć nieco politykę, szczególnie dużych korporacji, zwaną „compliance”.

Continue…