28|10|2015

Egzekucja z majątku wspólnika spółki cywilnej

Co powinien zrobić wierzyciel w sytuacji, gdy jedyne wartościowe przedmioty dłużnika znajdują się w majątku spółki cywilnej, w której uczestniczy? Przepisy k.c. zabraniają w takiej sytuacji zaspokojenia z udziału wspólnika we wspólnym majątku wspólników jak również z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Wierzyciel nie jest jednak bezradny a dokonanie kilku dodatkowych czynności pozwoli na zajęcie wartościowych rzeczy z majątku spółki.

Continue…

12|10|2015

Statut spółki komandytowo – akcyjnej – wzór

Spółka komandytowo – akcyjna jest zaliczana do tzw. „spółek hybrydowych”. Mimo tego że wyraźnie w art. 4 pkt 1 k.s.h. jest ona zakwalifikowana jako spółka osobowa, to w przepisach dotyczących spółki komandytowo – akcyjnej znajdziemy wiele różnic przybliżającą ją do spółki akcyjnej. Celem niniejszego wpisu jest krótkie omówienie konstrukcji prawnej spółki komandytowo – akcyjnej z zamieszczeniem przykładowego statutu takiej spółki.

Continue…