08|11|2017

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to jedna (obok spółki akcyjnej) z funkcjonujących w Polsce spółek kapitałowych. Kapitałowy charakter tej spółki decyduje o tym, że jest to forma działalności gospodarczej przeznaczona dla obrotu ściśle profesjonalnego, co wynika ze specyfiki tej spółki, a także dużego rygoryzmu finansowo-prawnego przy jej zawiązywaniu i rejestracji, a także w toku funkcjonowania. Continue…

07|11|2017

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo – akcyjna

Spółka komandytowo – akcyjna jest szczególnym rodzajem spółki osobowej, a wynika to z faktu, że modyfikuje ona zasadę odpowiedzialności subsydiarnej wspólników za zobowiązania spółki, a ponadto obok spółki partnerskiej jest spółką hybrydową, która łączy ze sobą elementy spółki osobowej oraz kapitałowej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 125 KSH, spółką komandytowo – akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Continue…