08|11|2017

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to jedna (obok spółki akcyjnej) z funkcjonujących w Polsce spółek kapitałowych. Kapitałowy charakter tej spółki decyduje o tym, że jest to forma działalności gospodarczej przeznaczona dla obrotu ściśle profesjonalnego, co wynika ze specyfiki tej spółki, a także dużego rygoryzmu finansowo-prawnego przy jej zawiązywaniu i rejestracji, a także w toku funkcjonowania. Continue…