16|03|2016

Wystąpienie wspólnika spółki cywilnej z wyłączeniem odpowiedzialności

Zdarza się, że wspólnicy, którzy podjęli ze sobą współpracę w formie spółki cywilnej nie dogadują się między sobą i część z nich postanawia tą współpracę zakończyć. Powodem tego niezadowolenia jest często przestój w interesach lub generowanie strat przez spółkę. Wspólnicy w takiej sytuacji podejmują decyzję o wystąpieniu ze spółki. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że taka decyzja nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nawet po wystąpieniu ze spółki do byłego wspólnika mogą się zgłosić wierzyciele. Na jakiej podstawie?

Continue…

28|10|2015

Egzekucja z majątku wspólnika spółki cywilnej

Co powinien zrobić wierzyciel w sytuacji, gdy jedyne wartościowe przedmioty dłużnika znajdują się w majątku spółki cywilnej, w której uczestniczy? Przepisy k.c. zabraniają w takiej sytuacji zaspokojenia z udziału wspólnika we wspólnym majątku wspólników jak również z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku. Wierzyciel nie jest jednak bezradny a dokonanie kilku dodatkowych czynności pozwoli na zajęcie wartościowych rzeczy z majątku spółki.

Continue…

27|08|2015

Jak wystąpić ze spółki cywilnej, która jest „właścicielem” nieruchomości?

Zgodnie z art. 869 § 1 k.c. wspólnik spółki cywilnej może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego, jeśli spółka została zawarta na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez wspólnika następuje poprzez złożone pozostałym wspólnikom oświadczenia. Zasadnicze pytanie jakie pojawia się przy problematyce wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, to forma w jakiej należy złożyć oświadczenie, jeśli w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej wchodzi własność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Continue…