14|01|2016

Czy możliwe jest skuteczne zaskarżenie uchwały korzystnej dla wspólników sp. z o.o.?

Mimo że blog dotyczy głównie spółek osobowych, zainteresowanych Czytelników serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem mojego autorstwa dotyczącym sporu interpretacyjnego art. 249 Kodeksu spółek handlowych odnoszącego się do przesłanek wniesienia powództwa do sądu o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po przeczytaniu publikacji zachęcam do podzielenia się swoją opinią w komentarzach!