18|02|2015

Czy udział w spółce osobowej oraz zyski z udziału należą do majątku osobistego wspólnika?

W sytuacji gdy wierzyciel spółki osobowej nie jest w stanie zaspokoić się z majątku spółki, odpowiedzialnymi za długi spółki własnym majątkiem są wspólnicy. Czy wierzyciel zawsze będzie mógł zaspokoić się z przysługujących wspólnikowi praw majątkowych z tytułu udziału w spółce i zysku z udziału? Wspólnicy, którzy zawarli związek małżeński, zawsze będą odpowiadali za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym (niekoniecznie zaś majątkiem wspólnym małżeńskim). Powstaje zatem pytanie, czy prawa majątkowe z tytułu udziału w spółce i wypłacony wspólnikowi zysk zawsze należy do jego majątku osobistego i będzie mógł być przeznaczony na spłatę długów spółki?

Continue…