15|04|2015

Wzory podpisów nie są już potrzebne

Nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15. stycznia 2015 r., ustawodawca usunął obowiązek składania wzorów podpisów do KRS. Dotychczas obowiązek ten dotyczył wspólników spółek osobowych uprawnionych do reprezentacji spółki (oraz członków zarządu spółek kapitałowych). Zarówno przy założeniu spółki, jak i przy zmianie składu osobowego wspólników uprawnionych do reprezentacji do wniosku o ujawnienie zmian w KRS należało załączyć notarialnie poświadczone wzory podpisów.


Czemu miał służyć ten obowiązek? W założeniu – bezpieczeństwu obrotu. Zbiory dokumentów spółek są bowiem jawne i każdy ma do nich dostęp. Zatem każdy kontrahent spółki może sprawdzić, czy podpis złożony pod umową (ofertą, pisemnym zamówieniem, etc) jest tożsamy z wzorem podpisu ujawnionym w KRS. Tylko czy przedsiębiorcy faktycznie to sprawdzają? Raczej nie. Mało kto dzisiaj dokonuje porównania podpisów. Dostrzegł to również ustawodawca: W praktyce (…) w zasadzie nie dokonuje się porównywania dokumentów podpisanych własnoręcznie z wzorami podpisów z akt rejestrowych. Obowiązek składania wzorów podpisów przewidziany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeksie spółek handlowych jest więc w rzeczywistości tylko obciążeniem wnioskodawców, bez istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu – tak: uzasadnienie Poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr VII.2841.I).

Moim zdaniem posunięcie prawodawcy jest słuszne. Niemniej notarialne poświadczenie podpisu jest tylko drobną uciążliwością. Warto by zostały usunięte znacznie poważniejsze niedogodności i utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.