30|06|2015

Wzór pozwu w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej

Niejednokrotnie po latach udanej współpracy wspólników pojawiają się konflikty, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej. W spółkach osobowych istnieje możliwość rozwiązania spółki lub wykluczenia wspólnika, jeżeli tylko jeden z nich jest powodem nieporozumień, a pozostali chcą, aby spółka osobowa dalej funkcjonowała, ale już bez udziału problematycznego wspólnika. Jeśli wspólnik nie chce dobrowolnie wystąpić ze spółki, art. 63 § 2 k.s.h. umożliwia wykluczenie wspólnika ze spółki jawnej na wniosek pozostałych wspólników. W praktyce realizacja powyższego uprawnienia wspólników następuje w trybie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki. Dziś zamieszczam na blogu wzór pozwu w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej.

Wzór pozwu w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki jawnej